Zofia Kulik

W swoich pracach artystka często przedstawia „męsko-wojenną” kulturę. W pracach z serii Kolumny wytwory tzw. przemysłu ciężkiego: pociski, armaty, koła zębate i inne otaczają postać nagiego mężczyzny, którego bezbronność wzmacnia czarne tło, pustka dookoła modela, brak podparcia. „Kształty” i „relacje” między nimi odwołują się do wizualnego języka perswazji i propagandy. Pokazują, że niezależnie od miejsca i czasu posługujemy się podobnymi symbolami, podobnymi systemami znaków. Artystka stara się pokazać te podobieństwa. Jej prace są wypełnione obrazami rzeczy wyprodukowanymi przez człowieka i mają swoje wyraźne odniesienia do historii.

Praca Wojny etniczne podejmuje temat związku między realną współczesną wojną etniczną a jej obrazem w mass mediach, gdzie pokazywaniu trupów i czaszek zabitych mężczyzn nieuchronnie towarzyszy rozpacz kobiet. Powtarzalność gestów, łez i lamentu zamienia relację w okrutny teatr. Uwagę przykuwa stały atrybut wizualny tych scen: chusty na głowach rozpaczających kobiet: wzorzyste kwadraty, nasycone kolorem, zmysłowe, ozdobne, precyzyjnie skomponowane, często według abstrakcyjnego schematu. Wydają się ponadczasowe, nie pochodzące ze świata krwi, cierpienia i smutku. Podczas projekcji na ekranie pojawia się w powtarzalnym, monotonnym rytmie ciągle ta sama czaszka na tle kolejnej chusty.

Księżycowa czaszka Monstrancja, z serii: Kolumny, 1995, fotografie wielokrotnie naświetlane
The Moon Skull and The Monstrance, from the Columns series, 1995, multi-exposed photographs

Dzięki uprzejmości artystki i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Wojny etniczne, 1995–2012, wideo 4'40"
Ethnic Wars, 1995–2012, video 4'40"

Dzięki uprzejmości artystki i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Wojny etniczne, 1995–2012, wideo 4'40"
Ethnic Wars, 1995–2012, video 4'40"

Dzięki uprzejmości artystki i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Wojny etniczne, 1995–2012, wideo 4'40"
Ethnic Wars, 1995–2012, video 4'40"

Dzięki uprzejmości artystki i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz