Zbigniew Libera

Fotografie Ostateczne wyzwolenie I II utrzymane w konwencji fotoreportażu przedstawiają sceny przywitania amerykańskich żołnierzy przez szczęśliwe irackie kobiety. Zdjęcia powstały w studio artysty, zostały przez niego wyreżyserowane i zmontowane, a następnie opublikowane w tygodniku „Przekrój” (13.04.2003). Artysta bada status obrazu fotograficznego w kulturze wizualnej, podważa wiarygodność przekazów prasowych i autentyczność prezentowanych w nich zdjęć, kładzie nacisk na manipulacyjny charakter mediów. Zwodząc widza, chce go sprowokować do myślenia, a także uzmysłowić mechanizm działania relacji wiedzy/władzy we współczesnym społeczeństwie.

Ostateczne wyzwolenie I i II, 2004, fotografia
The Final Liberation I and II, 2004, photograph

Kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku
Collection of Galeria Arsenał in Białystok

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz