Twożywo

Artyści z Twożywa (1998–2011) w swoich działaniach – przede wszystkim w przestrzeni publicznej – odnosili się do kwestii społecznych i współczesnych problemów cywilizacyjnych. Prowokacyjny plakat Kiedy wreszcie będzie wojna został umieszczony na bilbordzie przy ul. Koszykowej w Warszawie, znajdującej się w bezpośredniej bliskości ambasady amerykańskiej, na trzy dni przed zamachem na World Trade Center 11 września 2001 roku. W kontekście tych wydarzeń praca – zdaniem artystów – nabrała zbyt dosłownego charakteru, po interwencji pracowników ambasady na plakacie zamalowane zostało słowo „wojna”. Praca do dziś kojarzona jest z wydarzeniami w Nowym Jorku.

Kiedy wreszcie będzie wojna, 2001, bilbord
When Will War Come Finally, 2001, billboard

Dzięki uprzejmości artystów
Courtesy of the artists

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz