Tomasz Bielak

Na czarno-białych, na poły abstrakcyjnych, inspirowanych fotografią obrazach wyłaniają się, jak zza mgły, kontury obiektów militarnych. Wyglądają one niczym dziwne, nieznane, samotne konstrukcje zawieszone w niejasnej przestrzeni, w nieznanym krajobrazie. Artystę interesuje to, jak wojna i jej szeroko pojęte atrybuty fizycznie i estetycznie ingerują w pejzaż, w przestrzeń naturalną, jak budzą przerażenie, a jednocześnie kuszą i wabią swym designem i technologią. To również symboliczne ukazanie ludzkiej natury wciąż oscylującej pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy agresją a dążeniem do harmonii.

coś (dym), 2011, olej na płótnie
something (smoke), 2011, oil on canvas

tomahawk, 2011, olej na płótnie
tomahawk, 2011, oil on canvas

white submarine, 2011, olej na płótnie
white submarine, 2011, oil on canvas

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

coś (dym), 2011, olej na płótnie
something (smoke), 2011, oil on canvas

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

white submarine, 2011, olej na płótnie
white submarine, 2011, oil on canvas

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz