Rafał Jakubowicz

Składające się na pracę Arbeitsdisziplin pocztówki i wideo przedstawiają fabrykę Volkswagena w Antoninku pod Poznaniem. Film ukazuje umundurowanego strażnika spacerującego wzdłuż zwieńczonego drutem kolczastym ogrodzenia oraz widok samej fabryki i jej oświetlonej neonem wieży. Arbeitsdisziplin wywołało oburzenie władz koncernu Volkswagena w Polsce, które doprowadziły do zablokowania pokazu pracy w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w 2002 roku. Powodem cenzury było tytułowe powiązanie niemieckiej korporacji z obozami koncentracyjnymi wybudowanymi w Polsce przez hitlerowców.

Arbeitsdisziplin, 2002, pocztówki (wybór z cyklu), wideo 56'00"
Arbeitsdisziplin, 2002, postcards (part of the series), video 56'00"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Arbeitsdisziplin, 2002, pocztówki (wybór z cyklu), wideo 56'00"
Arbeitsdisziplin, 2002, postcards (part of the series), video 56'00"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Arbeitsdisziplin, 2002, pocztówki (wybór z cyklu), wideo 56'00"
Arbeitsdisziplin, 2002, postcards (part of the series), video 56'00"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Arbeitsdisziplin, 2002, pocztówki (wybór z cyklu), wideo 56'00"
Arbeitsdisziplin, 2002, postcards (part of the series), video 56'00"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz