Piotr Ślaski

Fotografie dokumentują rekonstrukcje wydarzeń  II wojny światowej.

Monte Cassino – 2013.05.18 Piła,  2013, fotografia
Monte Cassino – 2013.05.18 Piła,  2013, photograph

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Droga na Berlin2010.05.22 Piła, 2010, fotografia
A Road to Berlin – 2010.05.22 Piła,
2010, photograph

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz