Mirosław Bałka

Audi HBE F144 to slideshow składający się z 20 zdjęć. Artysta zgrał z ekranu telewizora i uprościł do tych 20 kadrów transmisję wizyty papieża Benedykta XVI w Auschwitz. Na slajdach widzimy, jak czarna limuzyna otoczona przez licznych ochroniarzy w czarnych garniturach przejeżdża między barakami obozu zagłady. Jak zwykle w pracach Bałki z wykorzystaniem kamery wideo, obraz jest celowo nieostry i jakby szorstki, z wyraźnymi „pasami” zdradzającymi nagrywanie z ekranu telewizyjnego. Tytuł pracy to numer tablicy rejestracyjnej wozu, którym porusza się niewidoczny z zewnątrz papież Benedykt XVI. Może on kojarzyć się z łacińską formułą habemus papam – „mamy papieża”.

Audi HBE F144, 2008, wideo 15'20''
Audi HBE F144, 2008, video 15'20''

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Audi HBE F144, 2008, wideo 15'20"
Audi HBE F144, 2008, video 15'20''

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Audi HBE F144, 2008, wideo 15'20''
Audi HBE F144, 2008, video 15'20''

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Audi HBE F144, 2008, wideo 15'20''
Audi HBE F144, 2008, video 15'20''

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz