Mariusz Tarkawian

Artysta tworzy wizję złotego wieku pokoju, miłości i szczęścia, utopijny świat bez wojen i konfliktów – Sen. Inspirację stanowią wyobrażenia i symbole pokoju i miłości w historii sztuki, szczególnie w mitologii antycznej, jak i  we współczesnej kulturze popularnej.

Cykl 366 obrotów powstał jako projekt internetowy na zamówienie Galerii Labirynt. Artysta przez 366 dni (od 01.11.2013 do 01.11.2014) wykonywał po jednym rysunku, czerpiąc inspirację z życia codziennego, telewizyjnych newsów, swoich podróży. W wyniku tego powstała, na poły dokumentalna, na poły fantastyczna, kronika wydarzeń. Na wystawie pokazywany jest wybór prac o tematyce wojennej inspirowanych bieżącymi wydarzeniami na świecie.

Sen, rysunek, 2015
A Dream, drawing, 2015

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

366 obrotów, 2013–2014, rysunki (wybór z cyklu)
366 Rotations, 2013–2014, drawings (part of the cycle)

Kolekcja Galerii Labirynt
Collection of Labirynt Gallery

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

366 obrotów, 2013–2014, rysunki (wybór z cyklu)
366 Rotations, 2013–2014, drawings (part of the cycle)

Kolekcja Galerii Labirynt
Collection of Labirynt Gallery

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz