Katarzyna Kozyra

Artystka pokazuje nielegalne zabawy w wojnę. Grupa mężczyzn walczy, posługując się prawdziwą bronią i materiałami wybuchowymi. Jest to ich niebezpieczna weekendowa rozrywka. Twarze walczących są ukryte za groteskowymi maskami pin-up girls. W pracy znajdują się bezpośrednie cytaty z cyklu Okropności wojny Francisca Goi, a tytuł jest nawiązaniem do powieści Fiodora Dostojewskiego.

Kara i zbrodnia, 2002, wideo
Punishment and Crime, 2002, video

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Collection of Museum of Modern Art in Warsaw

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Kara i zbrodnia, 2002, wideo
Punishment and Crime, 2002, video

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Collection of Museum of Modern Art in Warsaw

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Kara i zbrodnia, 2002, wideo
Punishment and Crime, 2002, video

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Collection of Museum of Modern Art in Warsaw

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz