Józef Robakowski

W pracy Sztuka to potęga! artysta zestawił transmisję defilady armii radzieckiej z muzyką słoweńskiej grupy Laibach. W czasach komunizmu, z okazji rocznicy rewolucji październikowej w krajach bloku wschodniego transmitowano upamiętniającą to wydarzenie defiladę z Placu Czerwonego w Moskwie. Na filmie ten propagandowy monumentalny spektakl podlega przywłaszczeniu i dekonstrukcji poprzez zestawienie z dramatyczną awangardową piosenką w języku niemieckim. W pracy Robakowskiego spotykają się odniesienia do dwóch XX-wiecznych

totalitaryzmów i komentarz na temat siły sztuki jako propagandy. Film ten należy do grupy prac artysty nazywanych „re-reportażami z telewizora”, komentujących sytuację społeczno-polityczną w przełomowych latach 80.

Sztuka to potęga!, 1985, wideo 9'36"
Art Is Mighty!, 1985, video 9'36"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Sztuka to potęga!, 1985, wideo 9'36"
Art Is Mighty!, 1985, video 9'36"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Sztuka to potęga!, 1985, wideo 9'36"
Art Is Mighty!, 1985, video 9'36"

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz