Joanna Rajkowska

Painkillers to modele broni często wykorzystywanej we współczesnych konfliktach wykonane jako odlewy ze sproszkowanych leków i żywicy poliuretanowej. Koncepcja pracy odwołuje się do badań nad bronią biologiczną. Jej głównym założeniem jest fakt, że te same firmy farmaceutyczne i spółki często angażują się jednocześnie w wytwarzanie broni biologicznej i badania kliniczne lub produkcję leków, w obu obszarach działalności wykorzystując podobną technologię i angażując do pracy te same osoby.

Film Progress powstał przy okazji przygotowywania projektu Painkillers na wystawę Postęp i higiena w warszawskiej Zachęcie w 2014 roku. Dziewczynka na filmie powtarza za głosem zza kamery nazwy różnego rodzaju broni, np.: „bow and arrow”, „fire arrow”, „rocket” czy „Little Boy nuclear bomb”. Nazwy broni wraz z miejscem i datą produkcji podane są na kartce towarzyszącej projekcji.

Progress, 2014, wideo 02'11"
Progress, 2014, video 02'11"

Dzięki uprzejmości artystki, Żak|Branicka, Berlin oraz l’etrangere London
Courtesy of the artist, Żak|Branicka, Berlin and l’etrangere London

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Obiekty z cyklu Painkillers, 2014; w tle: rysunki z serii Creating colors of books, 2015
Objects from the Painkillers series, 2014; in the background: drawings from the Creating colors of books series, 2015

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Obiekty z cyklu Painkillers, 2014
Objects from the Painkillers series, 2014

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz
Rysunki z serii Creating colors of books, 2015
Drawings from the Creating colors of books series, 2015

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz