Dominik Lejman

Wideofresk Szpara w podłodze składa się z dziesiątków krótkich filmików pokazujących konflikty zbrojne na świecie, które artysta wyszukał w serwisach informacyjnych i połączył negatywową formą w jedną świetlistą linię na granicy abstrakcji. Ukazanie prawdziwych wydarzeń i maszyn bojowych w skali mikro infantylizuje horror pierwotnych przedstawień i staje się refleksją nad percepcją toczącego się współcześnie dramatu wojny i zabijania. Wielkość unoszących się nad podłogą, przypominających niegroźne zabawki śmigłowców Apache od czasu do czasu gwałtownie się zmienia, konfrontując zaskoczonego widza z widokiem maszyny w skali 1:1.

Szpara w podłodze, 2014–2015, wideofresk 3'24"
The Gap in the Floor, 2014–2015, video-fresco 3'24"

Dzięki uprzejmości artysty i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Szpara w podłodze, 2014–2015, wideofresk 3'24"
The Gap in the Floor, 2014–2015, video-fresco 3'24"

Dzięki uprzejmości artysty i Żak|Branicka, Berlin
Courtesy of the artist and Żak|Branicka, Berlin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz