Bogusław Bachorczyk

Bogusław Bachorczyk poetycko zestawia fragmenty mundurów, broni, bitewnych fotografii oraz przedstawień męskich ciał i układa z nich opowieści pełne nawiązań do wielkich militarnych narracji albo aktów przemocy. Z tych wycinanek artysta buduje wizję specyficznego rodzaju wojennego braterstwa mężczyzn, połączonych traumą i/lub pożądaniem. Jego sztuka jest także studium aktu męskiego ujętego w złożonej historycznej perspektywie.

Jodełka, 2009, akryl, kolaż/płótno
The Small Fir, 2009, acrylics on cloth/collage

Zamawiam pod Austerlitz
, 2009, akryl, kolaż/płótno
I Order the Austerlitz, 2009, acrylic, collage/canvas

Temperatura pokojowa
, 2012, akryl, kolaż/płótno
Room Temperature, 2012, acrylic, collage/canvas

Dziadek nigdy nie skakał
, 2009, akryl, kolaż/płótno
Grandpa Would Never Jump, 2009, acrylic, collage/canvas

Bez lufy
, 2009, akryl, kolaż/płótno
Without a Barrel, 2009, acrylics on cloth/collage

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Temperatura pokojowa, 2012, akryl, kolaż/płótno
Room Temperature, 2012, acrylic, collage/canvas

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Zamawiam pod Austerlitz, 2009, akryl, kolaż/płótno
I Order the Austerlitz, 2009, acrylic, collage/canvas

Temperatura pokojowa
, 2012, akryl, kolaż/płótno
Room Temperature, 2012, acrylic, collage/canvas

Dziadek nigdy nie skakał
, 2009, akryl, kolaż/płótno
Grandpa Would Never Jump, 2009, acrylic, collage/canvas

Dzięki uprzejmości artysty
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz