Artur Żmijewski

W filmie KRWP wystąpili byli żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, którzy maszerują nago – ale uzbrojeni. Artysta namówił ich do odegrania przed kamerą paradnej musztry. Na początku robią to w pełnym umundurowaniu, na placu przy pomniku żołnierza. W drugiej części filmu musztra odbywa się na sali gimnastycznej, gdy żołnierze są zupełnie nadzy lub ubrani jedynie w buty i rogatywki. Prowadzeni przez dowódcę chodzą wokół sali, prezentują broń, wykonują przepisowe zwroty, symulują atak. Film ten jest jednym ze sztandarowych nowych opracowań aktu męskiego we współczesnej sztuce polskiej oraz refleksją nad normami militarnej męskości.

KRWP, 2000, wideo 7'13"
Honor Guards of the Polish Military, 2000, video 7'13"

Kolekcja CSW Zamek Ujazdowski
Collection of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

KRWP, 2000, wideo 7'13"
Honor Guards of the Polish Military, 2000, video 7'13"

Kolekcja CSW Zamek Ujazdowski
Collection of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz