Anna Kutera

Seria czterech zdjęć, na których ukazana została dziewczynka z różnymi atrybutami przemocy, to fragment cyklu pt. Morfologia aktualnej rzeczywistości, który z kolei nawiązuje do dużo wcześniejszego cyklu fotograficznego Morfologia nowej rzeczywistości (1975). Oba cykle odnoszą się do dziedzictwa kulturowego i genetycznego każdego z nas oraz do wrastania w narzuconą okolicznościami rolę społeczną. Artystkę interesują zagadnienia tożsamości, relacji rodzinnych, kwestii związanych z pochodzeniem, statusem społecznym, które kształtują postawy i wpływają na ludzkie losy.

Morfologia aktualnej rzeczywistości, 2008/2009, seria fotografii
Morphology of the Current Reality, 2008/2009, series of photographs

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz