Anna Baumgart

La chinoise należy do serii rzeźb stanowiących przeniesienie w trzeci wymiar fragmentu wybranego obrazu medialnego. Powstała w ramach cyklu Rewolucja to nie kolacja zapoczątkowanego przez artystkę w 2010 roku, stanowiącego refleksję nad dziejami polskiej awangardy, jej wymiarem politycznym i historycznym. Artystka skupiła się tu na poszukiwaniu ikony polskiej rewolucji, polskiego znaku egalitarnej emancypacji. La Chinoise zainspirowana jest kadrem z filmu J.-L. Godarda z 1967 roku, którego bohaterowie – francuscy studenci określający się jako maoiści – planują przeprowadzenie rewolucji.

Film Świeże wiśnie dotyczy problemu hierarchizacji ofiar II wojny światowej, pośród których znajdowały się kobiety werbowane do obozowej prostytucji, którym po wojnie nie przysługiwał status ofiary. Ich cierpienie i upokorzenie pominięto milczeniem, a problem został usunięty z powszechnej świadomości. Artystka upomina się o sprawiedliwość i pamięć dla tych, które same nie potrafiły lub też nie miały komu opowiedzieć o swojej traumie. W filmie artystka miesza ze sobą różne konwencje stylistyczne, poszerzając pracę o swoiste metawątki, dotyczące natury i struktury medium, którym się posługuje. Filmowi Świeże wiśnie towarzyszy Appendix, który rozwija wątek tabuizacji obozowej prostytucji i dotyka kwestii samego powstawania pracy. Projekt zrealizowany został na wystawę w Centrum Artystycznym w Falstad w Norwegii, gdzie podczas II wojny światowej znajdował się jeden z obozów hitlerowskich.

La chinoise, 2010, instalacja
La Chinoise, 2010, installation

Dzieło z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie
Regional Collection of Contemporary Art in Szczecin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

La chinoise, 2010, instalacja
La Chinoise, 2010, installation

Dzieło z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie
Regional Collection of Contemporary Art in Szczecin

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Świeże wiśnie, 2010, wideo 19'08"
Fresh Cherries, 2010, video 19'08"

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz

Świeże wiśnie, 2010, wideo 19'08"
Fresh Cherries, 2010, video 19'08"

Dzięki uprzejmości artystki
Courtesy of the artist

Fotografie/Photos: Wojciech Pacewicz